בית / החלטה של 500,000 שקלים

החלטה של 500,000 שקלים